Reklama
 
Blog | Jarmila Johnová

Respekt pro chodce, despekt pro SUV

SUV představují v porovnání s běžnými osobními automobily větší dopravní nebezpečí pro ostatní účastníky silničního provozu a více přispívají ke klimatickým změnám i znečištění ovzduší než konvenční auta. Navíc ve městě se ani mimo silnici „v terénu“ jezdit nesmí. Využívat „esúvečko“ ve městě je proto eufemisticky řečeno neopodstatněné, spíše však nevhodné a také bezohledné. Pražské matky razí zásadu, že s dětmi mají rodiče na krátké vzdálenosti především chodit a učit je tak poznávat své okolí i lidi v něm.

Na hlavu pražského magistrátu se v červnu snesla vlna mediální kritiky za jeho doporučení řidičům nepoužívat ve městě vozy SUV. V rámci své osvětové kampaně Čistou stopou Prahou zveřejnil magistrát videoklip upozorňující na nevýhody SUV při parkování i na to, že velká auta představují zvýšené riziko pro malé chodce. Od týdeníku Respekt si za to vysloužil pohlavek v podobě udělení značky Despekt. Magistrátní kampaň Čistou stopou Prahou i zmíněný klip možná nepatří k nejvtipnějším, ale podle organizace Pražské matky si zaslouží spíše respekt. Cílem kampaně je obyvatelům i návštěvníkům metropole ukázat, jaké výhody může městu přinést změna životního stylu spojeného s dopravním chováním, díky němuž bychom za sebou zanechávali čistší stopu. Kampaň přináší i informace, které by nám měly pomoci se v této problematice zorientovat.

Beze změny v městském stylu života se neobejdeme

Pražské matky (PM) jsou spolek, který po celé období své více než 25leté existence usiluje o to, aby veřejná prostranství, jejichž hlavní součástí jsou ulice, nesloužila jen k průjezdu aut, ale také životu v nich. Nutno přiznat, že PM  jsou zároveň s městem v dlouholetém sporu o nevyváženou podporu rozvoji automobilismu, jež o několik řádů převyšuje investice do veřejných prostranství pro chodce. Ve věci osvětové kampaně Čistou stopou Prahou se však PM magistrátu musejí zastat: beze změny životního stylu se totiž nikomu z nás ve městě lépe nepovede. Pro to, aby se tak stalo, musí něco udělat každý z nás. Město má samozřejmě možnost, někdy je to i nezbytné, zavádět různá opatření zákazem či příkazem. Mnohem efektivnější je však přesvědčit občany, aby sami sobě neškodili. A o to jde i v případě SUV.

Bezpečnost pro mé dítě, ne pro ty ostatní

SUV (Sport Utility Vehicles) bývá oblíbený vůz lépe situovaných rodin, zejména žen, které v něm vozívají své děti proto, že ho považují za bezpečnější než konvenční osobní auta. Vzhledem k tomu, že SUV je robustnější, téměř vždy těžší i hůře manévrovatelné a řidič je posazen výše, však tento vůz zaručuje větší bezpečnost jen dítěti, které se veze uvnitř, nikoli dítěti, které přechází ulici přímo před či spíše pod ním.

Nevýhody SUV pro město

Laická i odborná motoristická veřejnost se mýlí, jestliže pohyb SUV po městě hájí. Zde je výčet základních nevýhod SUV pro město:

  • Vzhledem ke své velikosti, především šířce, ve městě zvyšují nároky na zábor veřejného prostoru, kterého je zde notorický nedostatek.
  • S výjimkou speciálních SUV mají vyšší spotřebu paliva než běžná osobní auta, takže zvyšují produkci skleníkových plynů a přispívají tak více ke změnám klimatu, které zažíváme již v současnosti i v našem městě – zvýšené extrémy počasí, období sucha, časté povodně, zvýšený počet tropických dnů v roce atp.
  • Díky vyšší spotřebě paliva více znečišťují již tak špinavé pražské ovzduší (na webu Čistou stopou si přečtěte např. o soumraku Dieslů), v jehož důsledku jsme v průměru ve městě nemocnější a zkracujeme si svůj život o několik měsíců (v ČR se např. očekávaná délka života díky znečištění ovzduší zkrátí každému z nás v průměru o 10 měsíců), než bychom se dožili v čistším ovzduší.
  • Řidič může přehlédnout malé dítě přecházející přímo před, resp. pod autem, protože sedí ve voze výše než u běžného osobního vozu.
  • SUV je při parkování nemotornější, je vyšší než běžné osobní auto, což opět v současné pražské situaci, kde tzv. místní výjimka umožňuje v rozporu s obecným pravidlem vyznačit parkovací zóny až do bezprostřední blízkosti přechodu, zhoršuje či úplně znemožňuje vzájemný rozhled řidiče a dítěte, které za parkujícím SUV není vidět. Pokud se týče manévrování, jsou zaznamenány i případy, kdy rodiče zajeli při couvání vlastní dítě.
  • Vzhledem k tomu, že SUV je téměř vždy těžší, více opotřebovává vozovku a kvůli tomu zvyšuje i nároky na veřejný rozpočet města – tedy i kapsu každého z nás, kdo nevlastní SUV či žádné auto -, z něhož se údržba hradí.
  • Vzhledem k témuž – vyšší hmotnost – bývají následky při kolizi s chodcem vážnější.

 

IMG_1306_mala
foto K. Syrový
Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama