Reklama
 
Blog | Jarmila Johnová

Klima, energie a válka

Jak nezávislost Ukrajiny podpořit úsporami energie

Oblečme si svetry

Hned zpočátku války naše exekutiva dokázala bez váhání podpořit nezávislost Ukrajiny materiálně i morálně, avšak se závislostí na dodávkách ruské energie, jimiž spolufinancujeme agresi Putinova Ruska, dosud váhá a na okamžité úspory zřejmě nespoléhá. Naproti tomu několik občanských iniciativ svou spoluodpovědnost ihned pochopilo, vyjádřilo veřejně nechuť podílet se vlastní spotřebou energie na ruské agresi a vyzvalo vládu k činu.

Jako jedna z prvních skupin občanů se na českou vládu obrátila Extinction Rebellion (Rebelie proti vyhynutí), dále jen XR, s výzvou snížit závislost na fosilních palivech – jako hlavním faktoru probíhající klimatické změny – zavedením nařízení, jež by snížilo teplotu vytápění ve veřejných budovách a firmách na zákonné minimum:

https://www.facebook.com/3CproUkrajinu/videos/1393921497733322/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing

 

Protože na tento podnět předaný vládě 7. března 2022 exekutiva nezareagovala, XR zahájila 23. března několikaminutové blokády dopravy na pražských komunikacích, aby viditelně poukázala na souvislost ruské agrese a energetické politiky.

Akce XR u Národního muzea na počátku dubna – připomínka masakrování ukrajinských civilistů ruskou armádou.

O několik týdnů později, 12. dubna 2022, předala jiná skupina občanů české vládě podobný podnět formou petice vyzývající dokonce k ukončení závislosti na ruských zdrojích energie. Tisíc tři sta signatářů petice navíc vyjádřilo své odhodlání šetřit dobrovolně energií na úkor vlastního pohodlí:

https://www.petice.com/dopis_vlad_r_s_poadavkem_na_zastaveni_dodavek_ropy_a_plynu_z_ruska?u=8128302

Akce a Reakce

Přestože obě výzvy byly vedeny podobným úmyslem pomoci Ukrajině a snížit, resp. zbavit se závislosti na fosilních palivech i na Rusku, reakce ze strany adresáta (vlády), médií i veřejnosti se zásadně lišily. Zatímco na blokování dopravy, jak ostatně hnutí XR předpokládalo, se odezva médií i veřejnosti dostavila okamžitě a vehementně, třebaže převážně negativně, vláda na srozumitelný podnět XR snížit teplotu vytápění v budovách vůbec nezareagovala. O zvláštní vyhlášce, jež by přikazovala snížení teploty vytápění na 18 st. Celsia ubytovací zařízení teprve při nouzovém stavu, se jedná po půl roce válčení, kdy se připravujeme na zimu. Na petici vláda sice formálně odpověděla, avšak média ji zcela ignorovala, a tak veřejnost neměla ani možnost ji zaznamenat.

XR blokovala dopravu celkem osmkrát a zpráva i s příslušným videem se každý ze dnů blokády objevila v internetových médiích (Facebook, prazska.drbna.cz, novinky.cz, aktualne.cz, YouTube) ihned a mezi lidmi se šířila rychlostí blesku. Krátkou reportáž o akcích XR přinesla TV Prima a DVTV-Aktuálně.cz odvysílala s dvěma účastníky blokády dvacetiminutový rozhovor:

https://video.aktualne.cz/dvtv/kdybychom-neblokovali-dopravu-dal-byste-nas-ignorovali-rikaj/r~6b9bc3f8ba9d11ec8a24ac1f6b220ee8/.

Média informovala o události věcně a většinou neutrálně, zatímco reakce veřejnosti na Facebooku, které vyjadřovaly nejčastěji nesouhlas se způsobem protestu, měly do objektivity i neutrality hodně daleko. Odpor vzbudilo především několikaminutové zdržování dopravy do té míry, že řidiči účastníky blokády dokonce několikrát fyzicky napadli. Zdržení přitom nepřekročilo od okamžiku, kdy účastníci blokády začali informovat telefonicky policii o záměru, že zablokují dopravu na konkrétním místě, do okamžiku, kdy policie vozovku zcela uvolnila 15 min., třebaže k narušování plynulosti dopravy v běžném provozu přispívají sami řidiči jízdou v neobsazených vozech a nadbytečnými cestami na krátké vzdálenosti. Chování policie, která po oznámení na místo blokády přispěchala za několik minut, aby vozovku vyklidila, bylo naopak až na malé výjimky korektní a kompetentní. Účastníci blokády byli na několik hodin zadrženi a čelí správnímu řízení za přestupky proti dopravním předpisům.

Zatímco formu protestu hnutí XR česká veřejnost neakceptovala, obsah výzvy příliš nekomentovala. Žádné z těchto občanských iniciativ se tak českou veřejnost nepodařilo přesvědčit o nutnosti energetických úspor a možnosti pomoci tím Ukrajincům. Z reakcí Ukrajinců na Facebooku lze naopak usuzovat, že souvislost mezi úsporami, klimatickou krizí, energetickou závislostí na Rusku a válkou chápou a blokádu přímo na místě často kvitovali nadšeným voláním Sláva Ukrajiny!

Po ukončení dopravní blokády se ministr vnitra Vít Rakušan vyjádřil k události v tom smyslu, že o tak vážné záležitosti je třeba diskutovat, nikoli protestovat na ulici. Hnutí XR zareagovalo dopisem předaným do podatelny ministerstva vnitra, v němž prohlášení pana ministra s díky přijímá jako nabídku k diskusi, jíž je připraveno se kdykoli účastnit. Žádné pozvání však ani po více než 4 měsících hnutí XR neobdrželo.

Pokud jde o petici, formálně nezůstala oslyšena – možná i kvůli renomé některých z jejích signatářů, jako je např. někdejší premiér a předseda Senátu Parlamentu ČR Petr Pithart, či exministr vnitra a bývalý místopředsedu Senátu PČR Jan Ruml. Premiér Petr Fiala signatářům oznámil, že petici předává k vyřízení kompetenčně příslušnému ministru obchodu a průmyslu Jozefovi Síkelovi, jenž 27. května odeslal zástupci signatářů dopis, v němž na 4 stránkách jeho náměstek detailně vysvětluje důvody, proč závislost České republiky na fosilních palivech z Ruska ukončit snadno a rychle, možná vůbec, nelze, bohužel se však slovem nezmínil o tom, co v tomto směru podniknout lze.

Ještě že máme Evropu!

Evropský parlament takřka současně s českými podněty i občanskými iniciativami jiné provenience, např.:

https://www.change.org/p/eu-europe-stop-needlessly-funding-the-russian-war-treasury-via-gazprom-stopgazprom?fbclid=IwAR1kWEC2Jb-IRg2bRPNv6XCjI0jwswwx516_xN8Cq7_IWGSbVxV69-Ak5sY

k co nejrychlejšímu ukončení závislosti na ruských energiích Evropskou unii jednoduše 7. dubna 2022 na svém zasedání vyzval:

https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20220401IPR26524/ep-pozaduje-uplne-embargo-na-dovoz-ropy-uhli-jaderneho-paliva-a-plynu-z-ruska

Předsedkyně Evropské komise Ursula von Der Leyen vzápětí dala zcela jednoznačně najevo, že nezávislost na dovozu ruské energie je nejen proveditelná, ale také nanejvýš žádoucí. To, co si naše národní exekutiva nedokázala ani představit, Evropská komise konkretizuje v plánu RePowerEU, „jehož cílem je co nejrychleji snížit závislost na ruských fosilních palivech, urychlit ekologickou transformaci a zároveň zvýšit odolnost energetického systému v celé EU“:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_3131

Každý může šetřit a každý za to může

Jednu z hlavních rolí hrají v tomto plánu úspory energie, kterých může rychle docílit každý bez velkých či dokonce žádných výdajů a dobrovolně, z vlastní iniciativy. Těmito dobrovolnými opatřeními lze podle plánu RePowerEU dosáhnout velmi rychle 5 % úspor např. při vytápění, svícení, efektivnějším používáním spotřebičů v domácnosti, omezením jízd vlastním autem ve prospěch hromadné nebo aktivní dopravy na kratší a velmi krátké vzdálenosti, volbou energeticky úsporných spotřebičů, při svícení, atp. Ke zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie ze současného unijního průměru 37 na 45% (v Česku se tento podíl pohybuje kolem pouhých 13%) můžeme také přispět sami např. pořizováním nejrůznějších předmětů denní spotřeby na solární pohon, které se na trhu objevují stále více.

Jedna vlaštovka jaro nedělá právě tak, jako jedna ani dvě občanské iniciativy nestačí k tomu, aby přesvědčily veřejnost o nutnosti úspor energie v běžném životě. Domnívá-li se naše exekutiva, že občan se bude řídit neurčitým pokynem, který se k němu donese z  brífinku jakési politické strany, že má šetřit energií, zůstane vše při oblíbeném českém plýtvání energií.

Brzda Evropy

Pokud se vláda brzy nerozhodne pro srozumitelnou, přitažlivou (nebo dokonce, nedej Bože, vtipnou) osvětovou kampaň s jednoduchými návody a propočty, jaký má šetření energií význam pro peněženku každého z nás, pro veřejné finance, pro českou ekonomiku, zdraví a bezpečnost jednotlivce, společnosti i planety a dokud se nebudou ty nejdůležitější informace opakovat v médiích tak často jako např. zprávy o počasí, zůstaneme na chvostu Evropy se všemi známými důsledky: nadprůměrně vysokým podílem spotřeby energie v  českém nákupním koši, podprůměrnou energetickou účinností i nízkou efektivitou hospodářství, vysokými výdaji státu za sociální dávky kompenzujícími vysoký podíl výdajů za energie na účtech domácností atp. Staneme se tak brzdou Evropských snah po lepším a bezpečnějším životě (pokud jí již nejsme), ztratíme konkurenceschopnost a dost možná i svou nezávislost (na Rusku).

P.S.

Mimochodem, ropa znamená v polštině hnis. Když se totiž na Haliči v 19. století v místech pod polskou vládou začala těžit, moc se nevědělo, co s ní. Dokud nebyla vynalezena petrolejová lampa, nedalo se s ní ani kloudně svítit, nedala se ve velkém převážet a byla známa především jako lázeňská léčebná procedura. Zato o ní všichni dobře věděli již tehdy, že páchne, dodnes smrdí válkou stejně jako plyn.

Jarmila Johnová

Reklama