Reklama
 
Blog | Jarmila Johnová

Občanská neposlušnost – ano, či ne?

Komentář na závěr kampaně radikálního hnutí Extinction Rebellion (rebelie proti vyhynutí, dále jen XR) za snížení teploty vytápění o 3°. Kampaň provázela vášnivá diskuse o oprávněnosti dopravní blokády, která kampaň provázela. Skončila topná sezóna, vláda nevyužila možnosti zavést opatření na snížení spotřeby energií dovážených z Ruska jak organizace XR navrhovala, utichly námitky proti dopravní blokádě, ale válka v sousedství zuří nadále a závislost na Rusku nás stále ohrožuje. Může občanská společnost v takových situacích co nabídnout?

V dubnu v Praze proběhla 14denní kampaň zdejšího radikálního hnutí Extinction Rebellion (rebelie proti vyhynutí, dále jen XR) za snížení teploty vytápění o 3° C ve veřejných budovách a pracovištích, jako jsou např. školy, sportoviště, obchodní domy, kanceláře apod. Cílem této kampaně bylo přitáhnout pozornost médií, vlády i veřejnosti k úsporám energií, jejichž nákupem členské země EU, včetně ČR, živí agresi Putinova režimu na Ukrajině a jejichž plýtváním zároveň všichni a každý z nás zesiluje klimatickou změnu, jež na nás těžce dopadá  již v současnosti. Pro svůj cíl zvolila XR kontroverzní formu dopravní blokády na pražských komunikacích, jako u podobných akcí XR v zahraničí.

Může jít o obrázek 4 lidem , dítěti , sedícím lidem , motorcycle , silnici a ulici

Veřejnost se hlásí, ale nesouhlasí

Jak se dalo očekávat, kampaň XR způsobila vlnobití ohlasů na sociálních sítích a v médiích, kde se denně objevovaly zprávy a obrazové záznamy (videa a fotografie) z míst, kde právě v ten den blokáda probíhala. Podle statistik XR se v médiích objevilo 57 článků, uskutečnily se 2 televizní rozhovory, ohromující byl dopad především na sociálních sítích (největší dosah přesáhl 3,2 mil), počet zhlédnutí 5 nejlepších videí překročil 4 mil, z toho u tunelu Blanka 2, 6 mil (https://3c-pro-ukrajinu.cz/media/). Ke kampani se veřejně vyjádřili ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v televizním zpravodajství ČT a pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) také na facebooku, kteří se velmi ostře vymezili proti způsobu protestu – dopravní blokádě, aniž by komentovali jeho obsah. K dopravní blokádě vyjadřovala převážně ostrý nesouhlas jak veřejnost, tak i politici.

 

Dokud neporušíte pořádek, nikdo si vás nevšimne

Spolek XR předal 7.3. 2022 vládě otevřený dopis s požadavkem zavést do konce letošní topné sezóny opatření, jež by omezilo ve zmíněných budovách vytápění na zákonné minimum (https://fb.watch/cCb8atWm0h/), navrhované omezení se nemělo týkat soukromých bytů Vezmeme-li v úvahu, že podle Mezinárodní energetické agentury (IEA), jíž je ČR řádným členem, přináší snížení teploty uvnitř budov o jeden stupeň úsporu 7% energie, nastavení termostatů na zákonné minimum (18 C°v místnostech, kde se lidé pohybují a na 22 C° tam, kde sedí) by v  českém prostředí běžně vytápěném na 25 i více C° mohlo dosáhnout úspor energie až 40 %. V dopise se mj. uvádí, že pokud vláda na tento podnět do 27. března nebude reagovat, XR zahájí blokády dopravy ve snaze přitáhnout k tomuto problému pozornost veřejnosti, zahájit širokou diskusi a vyvinout tak dostatečně silný tlak na jeho řešení. Mlčení vlády nikdo z jejích členů do 28. března neporušil, a tak XR v Praze spustil avizovanou blokádu – celkem 8 krát na 8 pražských lokalitách – s očekávanými důsledky: policejním zásahem, zajištěním účastníků blokády a mohutnou vlnou ohlasů.

 

Ach ty způsoby!

Nesouhlasných reakcí zabývajících se pouze formou protestu zaznamenalo XR několikanásobně více, než těch, které blokádu i její konečný cíl – energetické úspory ve prospěch ČR a Ukrajiny – schvalovaly. Mezi negativními ohlasy se projevila i značná dávka agresivity – verbální, na místech blokády od řidičů i fyzická, která vyjadřovala nepochopení souvislosti mezi putinovskou agresí na Ukrajině a klimatickou změnou či neochotou přijmout vlastní část odpovědnosti za současnou krizi, což lze považovat za následek naprosté absence osvěty ze strany české veřejné správy. Dokud bude současná (nejen) česká vláda spoléhat především na náhradu ruských fosilních zdrojů za jiné a opomíjet význam úspor a rychlého rozvoje alternativních zdrojů, nedočkáme se nezávislosti na Rusku, ani stabilizace klimatické změny. Zato však ztratíme konkurenceschopnost, dost možná i svobodu, žádná pozdní lítost nám pak nepomůže.

Veřejné mínění všeobecně považuje omezování práv řidičů za nepřijatelné a  jako způsob protestu doporučuje  petice, ohlášené demonstrace a podobná shromáždění. Ukázalo se, že s omezováním řidičů má problém i část XR. Všech těchto legálních prostředků však XR již  – bez jakékoliv odezvy – využil.  Pozitivní odezvy schvalující jak blokování dopravy, tak  i  překonání nevšímavosti veřejnosti vlády k energetickým úsporám ve  prospěch ČR i Ukrajiny, se podle statistiky XR objevovaly v naprosté menšině. Blokování dopravy pochopitelně nemohl uznat pražský primátor Zdeněk Hřib, ani ministr vnitra Vít Rakušan, který však ve zpravodajství ČT prohlásil, že diskusi je třeba vést jiným způsobem. XR promptně odpověděl otevřeným dopisem, v němž ministrovi děkuje a chápe jeho vyjádření jako nabídku k debatě, již s radostí přijímá. Odpověď ministra se však ani po měsíci od ukončení dopravních blokád nedostavila.

 

Kdo koho šikanuje

Při několikaminutovém blokování dopravy, se ukázalo, že lidé, kteří jsou momentálně v roli řidiče motorového vozidla, považují prostor silničních komunikací výhradně za “svůj” a své nezadatelné právo, kdykoliv se po něm volně pohybovat. Ulice včetně vozovky, jsou však veřejným prostorem, který až do počátku minulého století sdíleli všichni účastníci dopravního provozu. Bylo by logické, kdyby ti, kteří zabírají nejméně tohoto prostoru, nejméně škodí prostředí (žádné emise, hluk), kladou nejmenší nároky na údržbu a výstavbu dopravní infrastruktury a tím i na veřejný rozpočet, v ulicích města zajišťují sociální kontrolu i obchod a jejich pohyb ze své podstaty nikoho neohrožuje, by měli být v dopravním provozu nejen tolerováni, ale měli by v něm mít přednost. Tento staronový přístup k veřejným městským prostranstvím se již odráží v současném urbanismu při plánování rekonstrukcí a výstavby měst.

 

Víme, co děláme?

V roli řidiče si často neuvědomíme, že osobní automobil využíváme i tehdy, když nemusímem a kdybychom mohli s výhodou vykonat svou cestu městskou hromadnou dopravou, na kole či pěšky, a tím blokujeme dopravu sami sobě často na více než na několik minut. Při nadužívání osobních vozidel svou spotřebou fosilních paliv významně přispíváme ke klimatické změně, která ohrožuje bez výjimky každého z nás. Podle údajů údajú Evropské komise se doprava ve městech podílí zhruba 30 % na celkovém objemu hlavního skleníkového plynu CO2, z čehož přes 70 % vyprodukují právě osobní automobily.

 

Zneužití Ukrajiny?

Další výtka veřejně vyřčená v Rádiu Plus Apolenou Rychlíkovou se týká údajného zneužití Ukrajiny hnutím XR pro své vlastní cíle. Za nejdůležitější problém současnosti označuje Apolena Rychlíková klimatickou změnu. Nevím, jak tomuto tvrzení rozumět. Také XR považuje klimatickou změnu za největší hrozbu současnosti. Válka, klima a náš plýtvavý styl života však spolu velmi úzce souvisejí, nelze řešit každou z těchto otázek zvlášť. XR se však domnívá, že mimořádná doba a dramatický nedostatek času k záchraně Ukrajiny i planety před kolapsem opravňují občanskou společnost k nenásilným akcím, které mohou na chvíli přestoupit zavedené normy. Ostatně reakce procházejících Ukrajinců byly během blokád nejen příznivé, ale přímo nadšené a projevované voláním: „Sláva Ukrajiny!“ Vstřícně se chovali ovšem i někteří další kolemjdoucí, všichni cyklisté a účastníky přátelsky občas zdravili i motorkáři. Negativní reakce řidičů byly instinktivní a pochopitelné. V dopravních zácpách jsou sice zvyklí trčet dennodenně, s tímto způsobem zdržením však nikdo z nich nepočítal. Krom toho je obecně známo, že síla motoru zvyšuje agresivitu, což přiznávají mnozí, kdož se střídavě ocitají v roli chodce či řidiče.

 

Velký nepořádek tolerujeme, malý přestupek nikdy!

Otázkou tedy zůstává, zda má občanská společnost právo upozornit několikaminutovým narušením lokálního pořádku na porušování práva globálních rozměrů (brutální invaze jednoho státu bez vyhlášení války a bez důvodu do sousedního suverénního státu, který zásobuje obilím velké světové regiony zasažené již dnes klimatickou změnou), na něž volení či jmenovaní zástupci států i Evropské unie nereagují s dostatečnou silou a rychlostí, jakou jim jejich kompetence dovolují. Často se totiž volení i jmenovaní zástupci obávají veřejného mínění, a proto s radikálními řešením váhají. Blokády nezpůsobily žádnou škodu nebo nehodu a neohrozily nikoho na životě ani na zdraví.  I Proto zatím policie nikoho z účastníků, již se k porušování pořádku, jež představovalo zdržení řidičů v řádu jednotek minut, hlásí, neobvinila zatím z trestného činu, ale z přestupku proti dopravnímu řádu, jež bude ve správním řízení řešit pražský magistrát.

 

Josef Hašek a disciplinovaní environmentalisté

Ukrajinský prezident Zelenskyj občanskou společnost v jiných zemích o podporu žádá, Ukrajinské ekologické organizace kampaň XR přivítaly, zatímco české se od ní distancují, neboť se domnívají se, že dopravní blokády a podobné akce XR poškozují jejich dobré jméno a zhoršují jejich vyjednávací pozici. Možná by měly obnovit Haškovu Stranu mírného pokroku v mezích zákona. Ironií osudu je skutečnost, že kampaň 3°C pro Ukrajinu odsoudila dokonce i moskevská média, což lze považovat za jednoznačný úspěch.

 

Hádejte

Nikdo z nás nemá patent na rozum a nikdo z nás nemůže vědět, jaká nás čeká budoucnost. Dokážeme se zbavit fosilních paliv dříve, než kohout zakokrhá nebo a než kohouty s nimi uzavře sám imperátor Putin? Nebo jinak: co nás dostane dříve, klimatická krize, nebo Putinovo impérium? Záleží jen na nás, jak se k tomu postavíme.

 

Jarmila Johnová

 

Reklama