Reklama
 
Blog | Jarmila Johnová

Nechci financovat válku na Ukrajině!

Jestliže Rusko vydírá Západ závislostí na svých zdrojích energie a jejich prodejem financuje válku na Ukrajině, pak Západu pro obranu svou i Ukrajiny nezbývá nic jiného, než se té závislosti zbavit, čím dříve, tím lépe. Domácnosti by mohly snížením své spotřeby energií, jejíž hlavní složkou je vytápění, s blížícím se jarem napomoci k okamžitému omezení dovozu energie z Ruska.

 

Neuvěřitelné se stalo skutkem

Přestože jsem celý život strávila v zemi okupované 21 dlouhých let sovětskými vojsky a ovládané sovětským impériem a o státním zřízení jeho pohrobka, Ruské federace, jsem si nedělala žádné iluze, každý další den války na Ukrajině mě zastihuje v šoku. Uskutečňování dlouho připravovaného plánu prezidentem Putinem a jeho partou (pro mladší generaci: odkaz na knížku Timur a jeho parta o příbězích dětské skupinky, která během velké vlastenecké války pod velením pionýra Timura pomáhala lidem, třebaže o to nežádali, což představovalo její hlavní ctnost) na území svého slovanského „bratra“ předstihují všechny mé zlé sny o Rusku. Nejde přitom „jen“ o samotné válečné zločiny jako je bombardování nemocnic, civilních objektů, zabíjení civilistů, znemožňování jejich evakuace a dokonce ostřelování jaderných elektráren, jehož se Rusko dopouští. Vůdce Putin především touží držet ve svých rukou energetické zdroje, včetně jaderných, k ovládání svých nepřátel, jimiž jsou všichni kromě ruských vazalů, jejichž klíče od energetiky ve svých rukou už svírá.

Vítěz bere vše

Jak víme, Rusko je hospodářská troska s obrovskými velmocenskými ambicemi, jimž odpovídá velikost armády, jejíž silové převaze, ať je armáda jakkoli zmatečně či špatně organizována (včetně zásobování), nemůže Ukrajina věčně vzdorovat bez účinné pomoci západu-Jediný způsob, jímž může současné Rusko své válečné ambice naplňovat, je obsazovat domnělá nepřátelská území směrem na západ počínajíc Ukrajinou, a Bůh ví, kde končíc, a získávat tím jejich (nejen) energetické zdroje. S dobytím Ukrajiny by Rusko mimochodem opětovně získalo svou oblíbenou, již od třicátých letech vlastní zásluhou plundrovanou evropskou obilnici, a mohlo tak odříznout Evropu od pšenice, jíž Ukrajina stále vyváží, a ještě se zasloužit o další zvyšování i tak vysokých cen potravin.

Jádro dobré k odstrašení ve zbraních i elektrárnách

Ruské armádě se však bohužel již podařilo ukořistit významné zdroje energie: částečně odstavenou elektrárnu v Černobylu, kde jeden blok byl dosud v provozu, a největší ukrajinskou jadernou elektrárnu v Záporoží. Putin tak získal možnost část Ukrajiny kdykoli vypnout (Záporoží zásobuje zemi s ostatními třemi jadernými elektrárnami z 50 %), krom toho nelze ani vyloučit nehodu, k níž by mohlo dojít např. vinou nekompetentního řízení obsazené elektrárny nebo dokonce ji úmyslně způsobit a vymlouvat se na ukrajinskou provokaci či na ukrajinské vedení elektrárny držené dosud uvnitř zařízení. V této situaci předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová před několika dny zareagovala poněkud legračním uklidňováním veřejnosti, že sice bylo ztraceno spojení s oběma elektrárnami a Černobyl byl odpojen od elektrického proudu (jak při tom mohlo probíhat chlazení?), ale v řádu několika dnů, možná i týdnů prý žádné akutní nebezpečí nehrozí, radiace je normální! Připojení Černobylu k elektřině již prý bylo obnoveno, ale proč je atomová lobby tak optimistická, zůstává záhadou. Teprve dnes několik dní po dobytí elektráren se mezinárodní organizace OSN a Mezinárodní agentura pro atomovou energii probouzejí (MAAE) a o nebezpečí situace konečně veřejnost informují. Poněkud to připomíná černobylskou havárii, kdy dokonce tehdejší předseda MAAE několik dnů důvěřoval zprávám sovětského vedení, že jde o nehodu, jaké se občas bohužel v jaderných elektrárnách přihází i jinde ve světě, dokud se o katastrofě nebývalých rozměrů nepřesvědčil z údajů o naměřené radiaci všude po světě.

Energie z Ruska – nebezpečná závislost

Jestliže Rusko chce ovládat Západ  otvíráním a zavíráním zdrojů energie, jak se mu to hodí, a jejich prodejem financovat své válečné výdaje, pak to, co musí pro obranu svou i Ukrajiny udělat Západ – pokud nechce riskovat přímý ozbrojený konflikt s Ruskem a zmáčknutí červeného jaderného tlačítka v Kremlu -, je přestat platit za dodávky ruské energie. Společné snahy EU i USA odpoutat se od ruských zdrojů jsou obdivuhodné a je třeba je podporovat všemi směry na všech úrovních společnosti, ale vyvážeme-li se z kontraktů s Ruskem až v roce 2027, jak bylo ve Versailles před několika dny dohodnuto, přijdeme s křížkem po funuse– Ukrajina bude ztracena, námi zatracena.

 

Prezident Biden se již rozhodl a jakékoli nákupy energií z Ruska zakázal. Británie se chystá zastavit dovozy ruských energií do konce roku 2022. USA  i  Británie jsou na Rusku závislé méně než náš kontinent, ale EU, jež dováží  40 % ruského plynu, 27 % ropy a 46% uhlí, však vůči Rusku tak bezmocná, jak by se na první pohled zdálo, není.

Domácnosti jako energetická konzerva, jen ji otevřít

Domácnosti představují necelou třetinu (26%) veškeré spotřeby energií ( 32 % plynu,  25 % elektřiny, 20 % obnovitelných zdrojů a  12% nafty), z čehož na vytápění připadá 64 %. Snížení teploty o pouhý jeden st. C v domácnosti, přitom přináší úsporu cca 6 % energie, což představuje významný potenciál úspor.

Pokud bychom se dokázali vzdát horkovzdušného zahřívání svých pelíšků běžně na 25 st. C, blížící se jaro je na naší straně, a šetřili bychom energií i při všech svých ostatních aktivitách doma i v zaměstnání, umožnili bychom své vládě (svým vládám) omezit nákupy  energie okamžitě bez jakýchkoli technologických příprav či úprav a dosáhnout energetické nezávislosti v kratším horizontu, než je plánováno.

 Z ruské literatury víme, že evropské hotely, jež hostily „lepší“ společnost, mívaly své ruské křídlo, kde se vytápělo až na 30 st. C, zatímco v britském křídle se topilo jen na 18 st. Zkouším tuhle britskou normu ve vlastní domácnosti, jde to ztuha, ale s pomocí britského vynálezu – plédu, teplých svetrů a ponožek to zvládám.

Obětovat trochu vlastního pohodlí a prokázat tak Ukrajině účinnou solidaritu za to stojí. Ostatně všichni můžeme v přímém přenosu z válečné Ukrajiny pozorovat, co se může přihodit i nám, pokud Putina a jeho partu na Ukrajině nezastavíme.

Sláva Ukrajině i nám, pokud to dokážeme!

Zdroje:

  1. https://www.reuters.com/business/energy/eu-leaders-seek-escape-russian-fossil-fuels-2022-03-10/
  2. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Energy_consumption_in_households
  3. https://www.econea.cz/blog/jak-na-usporu-energii-v-domacnosti-3-dil-teplo-domova/

 

Reklama