Reklama
 
Blog | Jarmila Johnová

Vyvolávání duchů zemřelých koncepcí

Po pravdě, neočekávala jsem, že ve vysílání veřejnoprávního média někdy zažiji spiritistickou seanci. Přesně tak na mě zapůsobilo vysílání České televize „Superdebata“ zástupců politických. stran, hnutí a koalic (Přísaha, Piráti-STAN, Spolu, SPD, Svobodní-Trikolóra-Soukromníci, ČSSD, ANO), o nichž se předpokládá, že proniknou do parlamentu, v předvečer parlamentních voleb 2021.

Vyvolávání duchů naznačovala již úvodní scéna upravené auly pražské právnické fakulty ponořená do tmy, z níž vystupovaly jen strašidelně osvětlené průsvitné plastové pultíky, k nimž sestupovali řečníci po několika schůdcích z jakéhosi temného shora, přičemž jeviště posledního předvolebního klání obepínalo zezdola liniové osvětlení. Nechyběla ani černokněžnice v černočerné róbě ozářená bledým neónovým světlem – moderátorka -, jejíž křehkost i na šíji stočené světlé lokny kontrastovaly s umrličím vzhledem prostoru. Hlediště bylo samozřejmě vzdálené a obývané voliči i nevoliči roztroušenými jako skleróza na svých domácích sofa pozorovatelnách po celé republice a možná i ještě dále.

Duch minulosti

Duch debaty za tímto vizuálním vjemem nikterak nezaostával. Nesl se ve znamení myšlenek o tom, jak splnit odvěkou touhu lidstva, aby se člověk nemusel sedřít, tedy starat se, zajímat se, a přitom se mu dařilo stále lépe Tato myšlenka, jak víme, se ujímá obzvláště snadno při direktivním řízení společnosti v autoritářských či přímo totalitních režimech. U nás však tento koncept dobrovolně a vcelku úspěšně přežívá již 31 let po zhroucení totality.

Trh se sliby

Demokratické volby jsou zde (možná i jinde v postsovětském bloku) chápány povětšinou jako poptávka a nabídka materiálního blaha. Občané od svých volených zástupců tedy požadují, aby jim zajistili především materiální hojnost (i za cenu horší kvality života), bezpečí a péči o zdraví, na což kandidáti na zástupce lidu přistupují a nabízejí sliby. Sliby se většinou liší jen velikostí a způsobem, jak jich dosáhnout. Populistická a polofašistická uskupení slibují navíc dosáhnout všeho odtržením od světa a zákazem vstupu jinověrcům, či nějak jinakým cizincům.

Diskuse probíhala podle naznačeného konceptu života, ale její obsah bohužel ovlivnily i poněkud záhrobní otázky kladené Českou televizí prostřednictvím černokněžnice. Týkaly se zejména Evropské unie, ekonomiky: snižování, zvyšování daní, energetiky, automobilů, potažmo spalovacích motorů, a nakonec jako dezert byla podána otázka ke klimatické změně.

Bezpečí čeho a proč?

Všichni kandidáti na zástupce lidu se shodli v prioritní nabídce bezpečí, které však nebylo nijak definováno, ani popsáno, takže jsme se nedozvěděli, odkud a co nám hrozí a čemu čelit. Pouze SPD a jasně za nebezpečí označila imigranty, muslimy a Evropskou unii, k níž mají stejný vztah i Svobodní a Přísaha, pokud jsem panu přísahajícímu dobře rozuměla.

Dojná kráva EU

Nejhůře ze všech předmětů debaty však dopadla chudák Evropská unie. Téměř všichni, s výjimkou Pirátů-STAN a ČSSD, přistupovali k EU jako k dojné krávě, nikdo z mluvčích si nevzpomněl, že EU zajišťuje bezpečnost Evropy, kde už více než 60 let spolu žádné státy neválčily, že nám poskytuje i ekonomickou bezpečnost včetně uplatnění na obrovském volném trhu bez cel a hranic. To vše jako by si politici neuvědomovali a zkoumali jen možnosti, jak z ní co nejvíce dostat a co nejméně dávat.

A přece budeme spalovat!

Dále panovala shoda, opět s výjimkou Pirátů-STAN a ČSSD, že spalovací motory rušit je pro nás nevýhodné, rozdíly byly jen v tom, zda jejich rušení oddálit či dohodu v rámci EU o ukončení jejich kariéry jednoduše nerespektovat (Svobodní).

Pandemie ano, či ne?

V koronavirové otázce proběhly spory, zda se očkovat, či neočkovat, shoda panovala v dobrovolnosti očkování. Svobodní tvrdí, že prý nebyla vyhlášena epidemie, takže nemohla být ani pandemie, pan Okamura se nenechal očkovat, protože je vždy proti. K odpovědnosti za 30 000 mrtvých se současná koalice ANO a ČSSD nepřihlásila, kladný bod za mne získal pan Babiš za jednoznačné přihlášení se k potřebě co nejvyšší proočkovanosti. Jinak, pokud jde o pana premiéra, žádná změna, všechna negativní tvrzení, studie, posudky, analýzy jsou účelové (lži).

Satan Green Deal

Nejvyššího odsouzení se dostalo EU za Green Deal opět s výjimkou Pirátů a STAN a ČSSD, jasný odsudek nezazněl ani od Spolu. Bohužel se nikdo neodvážil tvrdit, že to, co nás, naše děti a děti jejich dětí… ohrožuje nejvíce a na co je nutné okamžitě reagovat všemi způsoby a na všech úrovních, pokud chceme žít v bezpečí, míru a mít se alespoň tak dobře jako nyní, je klimatická krize.

Zbabělost nebo kompromis?

Česká televize však nekladla otázky z této perspektivy, ale z perspektivy té pohodlnější a pasivnější části společnosti. Způsob dotazování, byl možná veden z opatrnosti ve snaze zachovat do budoucna veřejnoprávní televizi pro případ, že bude sestavovat vládu opět pan Babiš, který konkurenty na trhu s médii rozhodně nesnese. Škoda, že česká televize nevyužila příležitosti přivést k volbám dostatek voličů, zvláště těch více rozvažujících.

Já k volbám ovšem půjdu, vždy je koho a co volit.

 

 

Reklama